Skip to content

Groen

wow, dat is pas echt ‘quality of life’…

Alles in de stad draait om mensen en hun kwaliteit van leven. Meer dan ooit zijn we ons bewust van de noodzaak om verantwoord met energie en water om te gaan. We willen gezond en duurzaam leven. En dicht bij huis van natuur en landschap kunnen genieten. Het lijkt een flinke tegenstelling, maar juist digitale technieken kunnen ons hierbij helpen. Ze helpen ons stedelijke distributie efficiënter, schoner en veiliger te maken. Het onderhoud van wegen of het ophalen van huisvuil gaat er slimmer door. De mogelijkheden zijn legio en in gezamenlijke netwerken, ecosystemen en living labs denken we uit, testen we en kunnen we slimme oplossingen opschalen. Om zo tijd te besparen en energie over te houden. Om vervolgens met handige route ‘tools’ van het echte groen te kunnen genieten.

"Innovation distinguishes between a leader and a follower.”

Steve Jobs

Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. Hier kan nog tekst komen met extra informatie over dit thema. 

Meer over deze ambitie

In 2030 is Breda ‘eerste Europese stad in een park’. Ambitieus en een tikje abstract? Wat denk je dan van ‘voor alle inwoners groen op pantoffelafstand’? Dat kan door niet alleen in standaard tuinen te denken, maar ook aan groene daken, groene gevels en groene kademuren. Breda is er volop mee bezig. Daarbij maken we ook gebruik van -digitale- technologie en creativiteit. We nodigen iedereen uit mee te werken. Gewoon omdat we een inclusieve, toegankelijke stad zijn en met elkaar genieten van -bio- diversiteit.  

Smart Sustainability: slim groen- en waterbeheer

Animation of the preliminary design of the third phase of 'the New Mark' in Breda.

Greening of New Mark quay walls started in Breda

Joost Barendrecht from Natuurplein de Baronie about the green quays on the Mark in the GreenQuays project

Masterplan bredata

Meer informatie over onze digitale ambities?