Skip to content

Netwerk

Breda staat voor een bottom-up benadering. Actieve burgerparticipatie is het startpunt voor al onze grote visie- en implementatieprojecten. Op deze manier kunnen bestuurders en inwoners samen een regionale visie ontwikkelen waarin ruimte is voor alle deelbelangen. Breda brengt ’t samen: ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen en eindgebruikers, los van welke achtergrond of markt dan ook.

Onze partners:

Samen met de sectoren onderwijs en bedrijfsleven, is Breda doende om slimme technologieën versneld in te zetten. De eindgebruiker speelt hierbij een belangrijke rol, los van de (al of niet bedrijfsmatige) achtergrond. Dit krijgen we voor elkaar door bottom-up, (grass-roots) samen te werken en vraag gestuurd te denken en doen.

Social feed

[ff id="1"]

Masterplan bredata

Meer informatie over onze digitale ambities?